PENERBIT PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN INDONESIA (P4I)

(PENERBIT P4I)

KETERAMPILAN MENULIS BAHASA ARAB: UNTUK KELAS IX MADRASAH TSANAWIYAH

Buku ini berisi materi bimbingan menulis (kitabah) sesuai silabus Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah KMA 183 tahun 2019. Sebelum menulis teks dipaparkan materi tarkib dan latihan-latihannya supaya pembelajar dapat membuat kalimat dengan baik sesuai qowa’id Bahasa Arab. Dilengkapi langkah-langkah menyusun teks naratif dan teknik membuat teks naratif sederhana. Sehingga membantu pembelajar Bahasa Arab pemula membuat kalimat dan paragraf dengan runtut dan mudah. Teknik pertama dengan cara menyusun kalimat jawaban dari pertanyaan-pertanyan berkaitan tema, teknik kedua dengan cara deskripsi gambar, teknik ketiga menterjemahkan. Proses membuat teks naratif ini  disajikan dalam dua tahap: pertama menyusun teks naratif terbimbing, kedua menyusun teks secara mandiri menggunakan qowa’id dan teknik yang dipaparkan. 

Judul  : Keterampilan Menulis Bahasa Arab

 

Penulis : Naning Suhesti

 

 

 

ISBN :Proses
Harga :Rp65000
Ukuran : B5 97 Hal