PENERBIT PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN INDONESIA (P4I)

(PENERBIT P4I)

Media Ular Tangga Meningkatkan Kemahiran Membaca Bahasa Arab Sederhana

Buku ini disusun atas keresahan penulis terhadap keadaan peserta didik yang kurang dalam menguasai membaca bahasa arab sederhana. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis mengemasnya dalam buku yang berjudul ”Media Ular Tangga Meningkatkan Kemahiran Membaca Bahasa Arab Sederhana”.

Buku ini memaparkan secara rinci terkait bagaimana meningkatkan kemahiran membaca bahasa arab sederhana bagi peserta didik, dimulai dengan pembahasan terkait kemahiran berbicara, kemudian dijelaskan apa itu bahasa arab dan alternatif media ular tangga yang digunakan sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan kemahiran membaca bahasa arab sederhana peserta didi

Judul  : Media Ular Tangga Meningkatkan Kemahiran Membaca Bahasa Arab Sederhana
Penulis : Siti Rahma
ISBN :Proses
Harga :Rp50000
Ukuran : B5 58 Hal